Relacje inwestorskie

Władze Spółki

Prezes zarządu – Anna Nowicka-Bala

Rada Nadzorcza:

Monika Tkaczyk – Przewodnicząca

Violetta Midro – Członek

Marcin Bala – Członek

Krzysztof Nowicki – Członek